Vår visjon

Gateway Studios skal bli Norges største medieproduksjonsmiljø, og vi har mål om å utvikle de best egnede og fremtidsrettede studioene innen TV-, film- og virtuell produksjon, gaming, musikk- og lydproduksjon, medieinnhold- og konseptutvikling, prosjektledelse, samt streaming, events, konferanser og opplæring.

Vår forretningsidé er tuftet på samarbeid. Sammen med profesjonelle aktører i næringen – fra etablerte selskaper til nyopprettede start-ups – skal vi være et inkluderende, kompetent og innovativt bidrag til nærings- og kulturutvikling på det sentrale Østlandet, med lokasjoner på Fornebu og i Drammen. I tillegg skal vi, i samarbeid med utdanningsinstitusjonene, bidra til fremtidsrettet utdanning og kompetanseheving gjennom etablering av nye utdanningsløp innen musikk- og medieproduksjon.

Vi skal sørge for økonomisk og bærekraftig drift, og være teknologisk ledende på markedet. I samarbeid med profesjonelle aktører, skal vi utvikle Norges ledende innholdsproduksjonsmiljø og kompetanseklynger, samt tiltrekke og utvikle de beste hodene og talentene.

Nothing found.

Heidi Thon portrett. foto.
Heidi Thon

Daglig leder / CEO

" Vi skal sørge for økonomisk og bærekraftig drift, og være teknologisk ledende på markedet. I samarbeid med profesjonelle aktører, skal vi utvikle Norges ledende produksjonsmiljø på innhold og kompetanseklynger, samt tiltrekke og utvikle de beste hodene og talentene. "

Planer og ambisjoner

Gateway Studios bygger videre på mange års erfaring og kompetansen som ligger i selskapene H3 Arena og Kurder King Production. Gjennom å forene krefter kan vi, helt konkret, tilby skreddersydde totalløsninger som bidrar til å øke kvaliteten og effektiviteten på sluttproduktet. Sammen vil vi finne de beste løsningene for TV-, film-, medie- og musikkbransjen, og bidra til å plassere Norge på kartet internasjonalt. Med Stykket Invest på laget, gir det mulighet for skalering av driften på Fornebu og nyetablering av høyteknologiske TV- og filmstudioer i Drammen, blant annet med investering i et større LED-volum for virtuell produksjon.

Latest Updates

Hello world!

Har du prosjekter eller ideer som du ønsker å snakke med oss om?
Kontakt oss

Våre medarbeidere


Vi står for kvalitet og service. Vår jobb er å sørge for at du føler deg trygg med arbeidet som utføres og at kvaliteten på dette arbeidet alltid er 100%.

Heidi Thon portrett. foto.

Heidi Thon
Daglig leder / CEO
932 24 970
heidi@gatewaystudios.no

Strategi, organisasjonsutvikling og inntektssikring. Mediekontakt, samarbeid med det offentlige og politiske myndigheter.

Åsmund Knutson portrett. foto.

Åsmund Bernhard Knutson
Forretningsutvikler/ COO

asmund@gatewaystudios.no

Markedsføring og selskapsutvikling. Salg, KAM og kommersielle samarbeid. Kreativ konseptutvikling.

Javed Kurd portrett. foto.

Javed Kurd
Musikkprodusent/ lydteknisk ansvarlig

javed@gatewaystudios.no

Dolby Atmos/ flerkanals lydproduksjon. Kompetansebygging, bedriftsnettverk og musikkfaglig og lydteknisk utdanning/opplæring. Kreativ konseptutvikling.

Espen Fredriksen portrett. foto

Espen Ramsli Fredriksen
Musikkprodusent

espen@gatewaystudios.no

Mediekomposisjon og lyddesign. Kompetansebygging, bedriftsnettverk og musikkfaglig utdanning/opplæring. Prosjektledelse musikkproduksjoner og prosjekter

May Kristin Krispersen
Avdelingsleder

maykristin@gatewaystudios.no

Booking arena, TV/filmstudio. Kunderelasjoner. HR/Administrasjon. Avtaler, kontrakter, tilbud, søknader, rapporter.

Dorina Eldøy-Iversen portrett. foto.

Dorina Eldøy-Iversen
Prosjektkoordinator

dorina@gatewaystudios.no

Booking musikkproduksjon, lydteknikk. Kunderelasjoner. Avtaler, kontrakter, tilbud, søknader, rapporter.

Hege Nesset portrett. foto.

Hege Nesset
Driftsleder

hege@gatewaystudios.no

Drift av arena, TV/filmstudio. Kundeoppfølging og befaringer.

Christoph Wernersen. foto

Christoph Wernersen
Konsulent

christoph@cst.no

Teknisk infrastruktur og scenografi.

Christoph Wernersen. foto

Odd Inge Hermansen
Transport

odd@krias.no
905 21 462